Bewonersraad Tiel / Buren
Van en voor huurders van KleurrijkWonen

Over de Bewonersraad Tiel / Buren:

De Bewonersraad Tiel/Buren is een onafhankelijke stichting van en voor de huurders van woningcorporatie KleurrijkWonen. Wij behartigen de belangen van de huurders van KleurrijkWonen in zowel Tiel als Buren. Als organisatie zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Woonbond en kunnen derhalve indien nodig gebruik maken van hun diensten. Ook praten en denken wij mee met KleurrijkWonen over bijvoorbeeld uitbreiding, sloop, of nieuwe wetgeving. 

Een greep uit onze werkzaamheden en aandachtspunten: 

  • Wonen en woonomgeving
  • Ondersteuning en advisering van huurders
  • Het waarborgen van de rechten van de huurders
  • Het geven van voorlichting, advies en ondersteuning aan huurders
  • Regelmatig overleg met KleurrijkWonen
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de directe omgeving van huurders.  Dit uiteraard in gezamenlijk overleg en aanpak met de huurders.

Kortom wij zijn er voor u om u te helpen als er vragen of problemen zijn. 
Samen met u hebben wij invloed bij de woningcorporatie. Er wordt door KleurrijkWonen dan ook naar u en ons geluisterd. 

NB: Klachten m.b.t. reparatie e.d. kunnen doorgegeven worden aan KleurrijkWonen zelf. 

Laatste Nieuws