Esdoornstraat / Meidoornstraat

De verlaten woningen in de Esdoornstraat. De huizen worden gesloopt en er komen nieuwe voor in de plaats. Eerst moet alles gestript worden, er staan nu hekken omheen en er hangen bewakingscamera's

De foto's zijn gemaakt Jean-Paul Opperman. 


Renovatie / Nieuwbouw

De Ark - Hoveniersweg

Het gebouw ‘de Ark’ is in het verleden aangekocht door woningcorporatie SVT (nu KleurrijkWonen) met als doel het gebouw te transformeren tot een woonbestemming. Om meerdere redenen zijn de plannen destijds niet doorgegaan. KleurrijkWonen is nu opnieuw van plan het gebouw te transformeren. KleurrijkWonen wil op deze locatie een appartementsgebouw realiseren in samenwerking met Prezzent. Prezzent is een zorginstelling die aan mensen met een (verstandelijke) beperking diensten aanbiedt op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. In het nieuwe gebouw komen 16 appartementen voor de cliënten van Prezzent.
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Katarina Dubajic, woonconsulent bij KleurrijkWonen via (0345) 596 287 of per mail: k.dubajic@kleurrijkwonen.nl.

Werkzaamheden

De verwachting is dat de bestaande gebouwen gesloopt worden in 2018 en dat het nieuwe gebouw in 2019 kla

januari 2017

Eerste ontmoeting met de buren van de Ark

De omwonenden van het gebouw de Ark aan de Hoveniersweg in Tiel hebben voor het eerst kennisgemaakt met de plannen van KleurrijkWonen voor deze locatie. Op dinsdag 31 januari is de eerste informatiebijeenkomst geweest voor de directe buren. KleurrijkWonen heeft de plannen voor het gebouw De Ark en het naastgelegen Grachtenhuis toegelicht. Naast het projectteam van KleurrijkWonen waren ook de projectleider van de gemeente en de teamleider van Prezzent aanwezig. Zowel over de plannen als over cliënten van Prezzent als nieuwe bewoners, zijn de omwonenden erg enthousiast. Het behoud en de restauratie van de voorgevel van de Ark rekende op veel waardering. Hoewel het gebouw geen monument is, heeft de gevel cultuurhistorische waarde voor de stad Tiel. Zowel KleurrijkWonen als de gemeente en de omwonenden dragen een warm hart toe aan dit project. De omwonenden hebben zelf goede ideeën over het ontwerp en het beheer van het pand tot de sloop. Deze eerste kennismaking belooft een vruchtbare samenwerking voor de komende periode.


Onderhoudswerkzaamheden

KleurrijkWonen start in 2018 met onderhoudswerkzaamheden aan de buitenkant van de woningen. Op dit moment bereiden we de werkzaamheden voor.
De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten:

Tiel:
Kesterenstraat, Ochtenstraat, Veilinghof, Meander, Wadi, Kwelkade.

Werkzaamheden

In de periode van januari 2018 tot en met maart 2018 voert Hagemans Vastgoed een aantal technische inspecties uit. Aan de hand van deze inspecties worden de werkzaamheden bepaald. Het kan zijn dat één van de medewerkers van Hagemans Vastgoedonderhoud bij u thuis een kijkje komt nemen. Zij kunnen zich legitimeren met een legitimatiebrief van KleurrijkWonen. Ook kan de persoon zelf zich legitimeren.

Alle vragen en opmerkingen over de aankomende werkzaamheden kunt u stellen aan Michiel Romijn van Hagemans Vastgoedonderhoud. Michiel Romijn is te bereiken op telefoonnummer (06) 230 881 117
Uw vraag kunt u ook per email stellen: mromijn@hagemans.nl


NIEUWBOUW

Meidoorn/Esdoornstraat - Tiel

Op dinsdag 20 september 2016 heeft KleurrijkWonen voor de bewoners van de Meidoornstraat en de Esdoornstraat een bijeenkomst gehouden over de toekomst van de woningen in deze twee straten.

Hieruit is gekomen dat renovatie voor de woningen geen optie is, hieraan zijn hele hoge kosten verbonden en de woningen blijven nog erg klein.
De bewoners konden allemaal hun vragen stellen, maar er zullen nog vele vragen komen, hiervoor kan men altijd terecht bij Rafika  Belkaid.

KleurrijkWonen probeert een Bewonerscommissie op te richten, zodat er over de toekomst van de woningen met de bewoners gepraat kan worden.