'Belastingplan gaat Rivierenlandse huurders hard treffen'

Langere wachtlijsten en duurdere huurwoningen van mindere kwaliteit, dat is het gevolg van een dreigende belastingverhoging van 17 miljoen euro, stellen de Rivierenlandse woningcorporaties. 

Het gaat om de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directive (ATAD). Deze maatregel is bedoeld om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Organisaties die meer lenen dan winst maken, gaan meer belasting betalen als de plannen doorgaan. Dit pakt voor de corporaties negatief uit.

,,Dat betekent dat er in Rivierenland 17 miljoen euro minder geïnvesteerd kan worden in sociale woningbouw of verduurzaming de komende negen jaar", zegt Jaap van Dam, voorzitter van de zeven samenwerkende woningcorporaties in de regio. ,,De belastingdruk komt daarmee op een derde van de omzet; een verdubbeling van wat het nu is. Dat is fors en het gaat weer ten koste van een doelgroep die dat niet kan hebben: onze huurders."

Kwaliteit

De keuzes die een woningbouwcorporatie daarop kan nemen, zijn beperkt aldus Van Dam. Het geld moet of uit hogere huren komen, of uit het minder bouwen of vernieuwen van de huurwoningen. Van Dam: ,,Er zijn drie knoppen waar we aan kunnen draaien: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Alle drie zullen met deze maatregel minder worden." Met name de kwaliteit voor de toekomst baart volgens de corporatiedirecteur zorgen. ,,Wat duurzaamheid betreft hebben we nog een behoorlijke weg te gaan. Daarbij zit je met de vervangingsvraag. De piek van huurwoningen zat in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Die zijn nu vijftig jaar oud en moeten een keer vervangen worden."

De voorgenomen maatregel die in Europa bedacht is, moet nog besproken worden door de Tweede Kamer. De woningcorporaties roepen lokale politici op om hun landelijke collega's op dit onderwerp aan te spreken. Van Dam: ,,Het is een onbedoeld effect dat ze moeten rechtzetten. Ik zie ook steeds meer signalen van politici die zeggen: 'dit willen we eigenlijk niet'. Hoe hoger de druk op de Kamerleden is, hoe groter de kans dat dit gerepareerd wordt."

terug naar nieuws