Bijeenkomst voor huurders over het ondernemersplan.

Op donderdag 15 maart zijn er een groep bewoners en alle bewonersraden bij elkaar gekomen voor een overleg over het ondernemersplan van KleurrijkWonen.
Nadat iedereen welkom werd geheten, werd er per gemeente bekeken wat iedereen belangrijk vond waar KleurrijkWonen zich de komende jaren voor moeten inzetten? En wat iedereen het allerbelangrijkst vond.
Nadat iedereenvia een lijst had bekeken wat men het allerbelangrijkste vond en dit ook genoteerd was, werd er in andere groepen een vragenlijst ingevuld wat KleurrijkWonen goed doet en wat zeker moet blijven. Maar ook wat moet KleurrijkWonen echt veranderen en verbeteren?
De meningen zullen meegenomen worden in het nieuwe ondernemingsplan.
Ook zijn de zelfde vragen gesteld aan Wijkbeheerders en Woonconsulenten.

Het was een goede en informatieve avond.terug naar nieuws