Hoe gaat het met het huisvesten van vluchtelingen?

Welke rol hebben woningcorporaties bij het huisvesten van vluchtelingen?

Welke stappen doorloopt een asielzoeker in Nederland?

  • Stap 1: Aankomst en asielaanvraag
  • Een asielzoeker die in Nederland aankomt, moet zich melden in het Groningse Ter Apel bij de centrale ontvangstlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vanuit Ter Apel komen zij terecht in één van de aanmeldcentra in het land. De asielprocedure duurt 8 dagen tot 6 maanden. In de tussentijd wonen ze in een asielzoekerscentrum (AZC). Begin maart 2017 zaten 24.872 mensen in AZC's, waaronder ruim 8.000 minderjarigen.
  • Stap 2: Verblijfsvergunning
  • 17.140 asielzoekers kregen in 2015 een tijdelijke verblijfsvergunning en waren vanaf dat moment vergunninghouder. Het COA geeft aan de gemeente door dat er woonruimte nodig is. Na 5 jaar kunnen vergunninghouders een definitieve verblijfsvergunning aanvragen. Zij kunnen ook een verzoek indienen voor gezinshereniging. Begin maart 2017 wachten 9.753 mensen met een verblijfsvergunning in AZC's op een woning.
  • Stap 3: Huisvesting
  • Gemeenten krijgen op basis van hun grootte elk jaar een taakstelling van het Rijk om een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten. Het COA gaat er vanuit dat er gemiddeld één woning per twee mensen nodig is. Vergunninghouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan wonen. Op basis van een informatieprofiel van het COA zoekt de gemeente geschikte woonruimte. Bijna altijd zijn het corporaties die de statushouders huisvesten.
    Lees hier verder

    Bron Nederlandse Woonbond
terug naar nieuws