Ik heb geen WOZ-beschikking ontvangen over mijn sociale huurwoning. Wat moet ik doen?  

Als huurder van een sociale huurwoning heeft u er belang bij te weten wat de WOZ-waarde is van uw woning. 
De WOZ-waarde speelt een grote rol in het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel. 
Huurders die de WOZ-waarde te hoog vinden kunnen bezwaar maken. 
Als de WOZ-waarde naar aanleiding van dat bezwaar wordt verlaagd, gaat ook de maximaal toegestane huurprijs omlaag.

De gemeente moet u in de eerste acht weken van het kalenderjaar een brief sturen over de WOZ-waarde. 
Die brief heet een WOZ-beschikking.
Heeft u begin maart nog steeds geen WOZ-beschikking ontvangen? 
Neem dan contact op met de BSR telefoonnummer is 0344 649649. 
Inwoners van de gemeente Buren dienen de gemeente te bellen.  
De gemeente is de partij die de WOZ-beschikkingen verstrekt.

Kijk ook eens op de website van de Woonbond daar kunt u ook informatie vinden.

Bron Nederlandse Woonbond.

terug naar nieuws