PERSBERICHT GEMEENTE BUREN

                                                                                          Maurik, 8-12-2016

Prestatieafspraken bezegelen samenwerking over wonen

Op 7 december ondertekende wethouder Klein de prestatie-afspraken met SWB, KleurrijkWonen, de Bewonersraad Tiel/Buren en Huurdersvereniging Lingewaarden. De gemeentelijke woonvisie is de basis voor afspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties. Het is de eerste keer dat gemeente op deze manier met deze vier partijen afspraken maakt.

Volgens de Woningwet 2015 moet een corporatie haar voorgenomen werkzaamheden voorleggen aan de gemeente en hierover prestatieafspraken maken. De gemeenteraad stelde in 2014 de Woonvisie gemeente Buren 2014-2020 vast. Die visie is dan ook de basis voor de afspraken die de partijen vandaag ondertekenden.

De partijen maakten afspraken op hoofdlijnen voor de periode tot en met 2020. Daarnaast volgt er per jaar een inhoudelijk jaarplan. Het algemeen deel en het jaarplan 2017 zijn nu dus ondertekend.  Twee belangrijke onderwerpen in het jaarplan zijn de kernvoorraad huurwoningen en de huisvesting van statushouders.  Kernvoorraad huurwoningen

Een belangrijk onderwerp in de prestatieafspraken is uiteraard de kernvoorraad huurwoningen. De kernvoorraad huurwoningen is het aantal woningen dat de corporaties moeten hebben om ervoor te zorgen dat huishoudens met een laag inkomen in de gemeente kunnen wonen.

Het lijkt erop dat de huurwoningmarkt aantrekt. Dat is dan ook de reden dat we in 2017 samen met SWB en KleurrijkWonen in gesprek gaan over de gewenste omvang van de kernvoorraad in de gemeente Buren en de wijze waarop die gewenste omvang bereikt kan worden of gehandhaafd kan blijven.  

Huisvesting statushouders
Een ander belangrijk onderwerp dat we met de corporaties bespraken is de huisvesting van statushouders. De gemeente heeft een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. We spraken met de corporaties af dat zij er voor zorgen dat zij woningen beschikbaar stellen voor de huisvesting van statushouders. Als de taakstelling zoveel toeneemt, dat dat ten koste gaat van andere woningzoekenden, zoeken we in overleg met de corporaties naar passende maatregelen.

                Klik op bovenstaande miniatuur voor de Prestatie afspraken

 v.l.n.r: D. Bult (huurdersvereniging Lingewaarden), T. van Dalen (directeur-bestuurder KleurrijkWonen), J. Heesen (directeur-bestuurder SWB), H. van Groenesteijn (bewonersraad Tiel/Buren), S. Klein (wethouder gemeente Buren).

terug naar nieuws