Hieronder kunt u de uitleg vinden over rekenhuur en basishuur.

Uitleg rekenhuur

De ‘rekenhuur’ is een begrip uit de huurtoeslag. Het is de kale huur vermeerderd met maximaal €48 aan servicekosten. Is de rekenhuur lager dan de huurtoeslaggrens? Dan kan een huurder toeslag krijgen. Is de rekenhuur hoger? Dan bestaat er geen recht op huurtoeslag

Uitleg basishuur

De ‘basishuur’ is een begrip uit de huurtoeslag. Het is de eigen bijdrage die een huurtoeslagontvanger in elk geval zelf moet bekostigen. De hoogte van de basishuur is afhankelijk van het inkomen. De overheid stelt jaarlijks een minimum basishuur vast, die als norm geldt voor huurtoeslagontvangers met een minimuminkomen. Wie (iets) meer verdient betaalt een hogere basishuur.

Bron Nederlandse Woonbond

terug naar nieuws