Dit was het begin van het afbreken en weer op nieuw bouwen van eengezinswoningen en appartementen in Tiel Oost.
Inmiddels is ook het waterplein gerealiseerd, alles bij elkaar is het een mooie en fijne woonomgeving geworden. 

Op woensdag 6 juli opent Tiel officieel een uniek waterplein: in droge tijden een speel- en ontmoetingsplek, bij flinke neerslag een plaats om regenwater uit de woonwijk de Vogelbuurt op te vangen. Uniek in Gelderland en nuttig bij hoosbuien, die steeds vaker voorkomen.

Het waterplein is één van de maatregelen uit het programma Tiel-Oost droger en mooier. Dat is een programma waarin het waterschap, de gemeente en de provincie Gelderland samen woningbouwcorporaties SCW en KleurrijkWonen en de EU (Future Cities) de aanpak van wateroverlast gecombineerden met het verbeteren van de leefbaarheid van een gemengde naoorlogse woonwijk. 

 Filmpje aanleggen Waterplein

terug naar nieuws